Enter your keyword

Phương pháp đường truyền trong xương

1. Đường truyền trong xương Thiết lập đường truyền tĩnh mạch ở trẻ sơ sinh có thể khó khăn. Trong trường hợp cấp cứu, một lựa chọn tốt tạm thời là đường truyền trong xương sử dụng các khoang xương. Dịch truyền và thuốc có thể được đưa vào bằng đường này. Rút bỏ đường… View more

Catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh

1. Catheter tĩnh mạch rốn. Catheter tĩnh mạch rốn được chỉ định chỉ khi cần một đường truyền tĩnh mạch cấp cứu nhưng không thể thiết lập một đường truyền tĩnh mạch ngoại biên nhanh chóng. Hoặc catheter nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần khi có chỉ định. a. Dụng cụ và chuẩn bị. •… View more