Enter your keyword

Phương pháp đường truyền trong xương

1. Đường truyền trong xương Thiết lập đường truyền tĩnh mạch ở trẻ sơ sinh có thể khó khăn. Trong trường hợp cấp cứu, một lựa chọn tốt tạm thời là đường truyền trong xương sử dụng các khoang xương. Dịch truyền và thuốc có thể được đưa vào bằng đường này. Rút bỏ đường… View more